VIRTUÁLNÍ KONFERENCE
14. - 15. 5. 2021

Konference bude probíhat virtuálně, online vysíláním.
Od 16. 5. 2021 je k dispozici záznam celé konference.

Záznam bude k dispozici do 28. 5. 2021.

Pro účast na konferenci je nutné uhradit
účastnický poplatek 500 Kč

Program konference v přípravě

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Akreditace

Pro udělení certifikátu je nutné shlédnout 75% odborného programu a splnit závěrečné testy ke každé lekci. Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.


Body pro lékárníky a kredity pro praktické lékaře budou upřesněny po schválení ČLnK, ČLK, SLEK a SKMTP.