REGISTRACE

Konference budou probíhat virtuálně, online vysíláním.
Přístup k online vysílání bude pro registrované a bude umožněn po uhrazení registračního poplatku 500 Kč.
Po úspěšné registraci obdržíte potvrzení na váš e-mail.
Vysílání a záznam budete moci sledovat na www.angis.cz pod záložkou konference.

 
Rádi bychom Vás požádali o kontrolu správnosti údajů, na chybně uvedené údaje po odeslání nebude brán zřetel!
 
Akreditace Pro udělení certifikátu je nutné shlédnout 75% odborného programu a splnit závěrečné testy ke každé lekci. Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Body pro lékárníky a kredity pro praktické lékaře budou upřesněny po schválení ČLnK, ČLK, SLEK a SKMTP.
Viz. Souhlas a Poučení a zároveň prohlašuji, že jsem zdravotnickým odborníkem. Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění). Registrací potvrzuji: • Že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat. • Že je mi známa definice odborníka. • Že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.