Angis Praha 17.9.2021

hotel Olympik Tristar

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Lékaři získají 6 kreditů.

Lékárníci získají 12 bodů

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem 21470. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 225/2021. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem 103136, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.00

1. Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta / Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
2. Fixní kombinace paracetamolu/ibuprofenu a její bezpeč.. / Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
3. Cytisin v léčbě závislosti na nikotinu / MUDr. Kamila Zvolská, PhD.

09.20 – 10.00 Přestávka – coffeebreak

4. Urogenitální infekce – kazuistiky / MUDr. Jiří Emmer
5. Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán / Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
6. Bolí vás nohy? Otázka, která na určení diagnózy žilního onemocnění nestačí. / MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

12.00 – 13.30 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.30 – 17.15

7. Magnézium v ordinaci praktického lékaře / MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
8. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
9. Magnézium v ženském lékařství / MUDr. Oldřich Šottner
10. Řízená diskuse - Dr. Nováková & Dr. Šottner

14.45 – 15.30 Přestávka – coffeebreak

11. Homeopatická podpora hojení ran / MUDr. Ilona Ludvíková
12. Buněčná a humorální imunita proti SARS-CoV-2 – novinky a výsledky z laboratoří SYNLAB
Ing. Anabela Čížková
13. Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám / MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.

17.15 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Eliquis

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Bolí vás nohy? Otázka, která na určení diagnózy žilního onemocnění nestačí.

Do lékárny nebo do ambulance přijde pacient, který si stěžuje na bolesti dolních končetin. Pokud má viditelné varixy, nebo otoky, mohlo by se na první pohled jednat o chronické žilní onemocnění. Ale bolest může svědčit i o jiných obtížích – neurologických, ortopedických, onemocnění tepen a mnoha dalších. V tom případě doporučení komprese, nebo režimových opatření nepovede k ústupu obtíží pacienta, ale dokonce může jeho problémy zhoršit. Z tohoto důvodu je dobré umět se správně pacienta zeptat a podle toho jej odeslat na vhodnou specializovanou ambulanci, nebo mu poskytnout adekvátní pomoc. Které jsou ty správné, cílené a dobře formulované otázky k rozpoznání onemocnění žil? Kdy pacient potřebuje pouze kompresi, kdy už venofarmaka, kdy specializované angiologické a ultrazvukové vyšetření, nebo cévně-chirurgický výkon? V přednášce se budu věnovat praktickým otázkám napomáhajícím diagnostice chronického žilního onemocnění, patofyziologii, symptomům a klinickým projevům chronického žilního onemocnění, a také vhodné terapii.

Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Fixní kombinace paracetamolu/ibuprofenu a její bezpečnost

Fixní kombinace účinných látek se prosazují v mnoha medicínských oborech. V oblasti analgetik se samotný paracetamol běžně kombinuje s podpůrnými látkami pro zesílení a prodloužení účinku. Kombinace paracetamolu a ibuprofenu je na českém trhu nová a stále přináší mnoho otázek a nedůvěry, přestože aktuální odborné studie při zohlednění možných rizik potvrzují výhody v podobě nižších dávek, zesílený či delší účinek. Farmakologický vhled do problematiky kombinace analgetických složek přednáší Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., Ústav farmakologie, Univerzita Palackého v Olomouci.

MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D.

Cytisin v léčbě závislosti na nikotinu

Farmakoterapie léčby závislosti na tabáku předpokládá vždy návaznost na psychobehaviorální intervenci, není “proti kouření”, ale potlačuje abstinenční příznaky. Abstinenční příznaky lze od července 2020 tlumit i cytisinem, výtažkem ze štědřence převislého. Cytisin je nestarším lékem závislosti na tabáku, v zemích východního bloku býval k dostání od 60. let 20. století. Stejně jako vareniklin, pro jehož syntetickou výrobu byl inspirací, je parciálním agonistou acetylcholinových nikotinových receptorů α4β2, α7, ale oproti němu má kratší poločas v plazmě. V Centru pro závislé na tabáku při III. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze užívají cytisin desítky pacientů s celkově dobrou odezvou.

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta

Post-covid syndrom je soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění Covid-19. Postcovidový syndrom se vyskytuje mezi dospělými všech věkových kategorii, často i u mladých a bezpříznakových. Příznaky tohoto syndromu se u pacientů drží často několik týdnů až měsíců. Mohou se vracet ve vlnách a příznaky se mohou měnit. Mezi nejčastější příznaky tohoto syndromu patří přetrvávající únava, nevýkonnost, dušnost, snížená fyzická zátěž, výpadky paměti, bolesti hlavy, nespavost, zmatenost, neschopnost se soustředit, svalová slabost, psychické obtíže, vypadávání vlasů, tromboembolické onemocnění, poruchy metabolismu… Postcovidový syndrom může pravděpodobně postihnout jakýkoliv orgánový systém v lidském těle. Pacienti, kteří měli těžší průběh onemocnění Covid-19, by měli být pravidelně sledováni svým praktickým lékařem, popř. ambulantním specialistou dle klinických obtíží.

MUDr. Jiří Emmer

Urogenitální infekce – kazuistiky

Prezentace stonání pacientek s urogenitálními infekcemi a jejich interakce se zdravotní péčí.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán

Iont draselný (K+) je hlavní intracelulární kation. V přednášce používám namísto iontové formy K++ názvu prvku kalium , česky draslík. V těle je obsaženo asi 3 500 mmol draslíku , přitom z 98 % v intracelulárních tekutinách (ICT) a jen 2 % v extracelulárních tekutinách (ECT). Intracelulárně je draslík nezbytný ke tvorbě i rozpadu adenosintrifosfátu (ATP), čímž souvisí s energetikou – při anabolismu stoupá K+ v buňkách, při katabolismu je opouští …

MUDr. Ilona Ludvíková

Homeopatická podpora hojení ran

Ing. Anabela Čížková

Novinky v imunologickém vyšetření COVID-19

Cílem přednášky je shrnout aktuální informace o fungování adaptivní buněčné a humorální imunity u onemocnění COVID-19. Specifická imunitní odpověď se vytváří po očkování nebo po prodělané infekci a měla by zajistit ochranu před infekcí nebo minimálně zmírnit projevy při reinfekci. Po aktivaci specifické imunity dochází u pacientů k aktivaci T buněčné imunity a tvorbě protilátek. Na trhu je v současné době řada diagnostických souprav různých výrobců pro stanovení protilátek, které jsme v laboratoři vyzkoušeli, porovnali. Aktuálně jsou preferované diagnostické soupravy s návazností na WHO standard, které umožňují přepočet z různých jednotek výrobců na mezinárodní jednotky vyjádřené jako vazebná aktivita na mililitr tzv. BAU/ml. Pomalu přicházejí výrobci na trh i s diagnostickými soupravami na měření aktivované T buněčné imunity. Začínají také zohledňovat mutace viru a testovat schopnost protilátek / T lymfocytů na ně reagovat. V přednášce budou zveřejněné konkrétní data z naší laboratoře.

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.

Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám

Lidská mikrobiota je souborem mikroskopických organismů vyskytujících se na prakticky všech vnitřních a vnějších površích lidského těla. Největším rezervoárem mikrobioty je tlusté střevo, kde se nachází přibližně 38 triliónů mikroorganismů, což je o několik řádů vyšší číslo, než je počet vlastních lidských buněk. Dominantní a nejlépe prozkoumanou komponentou mikrobioty jsou střevní bakterie; do popředí vědeckého výzkumu se však v současné době dostávají i ostatní organismy jako například houby, viry, paraziti a Archea. Složení a funkce střevní mikrobioty jsou základními atributy lidské fyziologie. Narušení kompozice střevní mikrobioty se naopak podílí na vzniku celé řady chorob, a to zdaleka nejenom střevních. Cílem přednášky je přehledně popsat roli střevní mikrobioty ve zdraví a v kontextu vybraných chorob gastrointestinálního traktu.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium) je jedním z nepostradatelných, životně důležitých minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný vlně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nevíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu. Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.