Angis Praha 16.9.2022

hotel Olympik Tristar

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Budou upřesněny po schválení ČLK a ČLnK.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem ...... Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem ...... Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem ......., je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

Bude upřesněn.

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

MUDr. Lukáš Daniš

Ambulantní léčba Covidu

Covid 19 nenávratně změnil svět a zanechal za sebou mnoho lidských obětí a ekonomických škod. Naštěstí se z tohoto onemocnění postupně stává těžší forma běžného nachlazení a díky zkušenostem se i mnohem více daří zvládat léčbu v domácích podmínkách. Autor v prezentaci předkládá aktuální dostupnou farmakoterapii onemocnění Covid 19 dle platných doporučení a osobních zkušeností. Po období striktních omezení a izolací pacientů v nemocnicích po dobu několika týdnů se dostáváme do stavu, kdy bude coronavirové onemocnění léčeno převážně doma běžnými léky a hospitalizace bude rezervována jen pro nejtěžší případy.

MUDr. Aleš Kočár

Terapeutické možnostech systémové enzymoterapie v medicíně