Angis Ostrava 22.10.2021

hotel Clarion Congress

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Lékaři získají 6 kreditů.

Lékárníci získají 13 bodů.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem 21611. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 225/2021. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem 103835, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.00

1. Nejsou slzy jako slzy, aneb jak správně léčit naše oči / Prim. MUDr. Jana Juhászová
2. Cytisin v léčbě závislosti na nikotinu / prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
3. Homeopatická podpora hojení ran / MUDr. Ilona Ludvíková

09.35 – 10.25 Přestávka – coffeebreak

4. Systémová enzymoterapie jako podpůrná léčba zánětů dýchacích cest / MUDr. Marta Honzíková
5. Urogenitální infekce – kazuistiky / MUDr. Jiří Emmer
6. Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu / MUDr. Stanislav Popela

12.05 – 13.30 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.30 – 17.00

7. Magnézium v ordinaci praktického lékaře / MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, PhD.
8. Magnézium v ženském lékařství / MUDr. Oldřich Šottner
9. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
10. Řízená diskuse - Dr. Nováková & Dr. Šottner

14.35 – 15.20 Přestávka – coffeebreak

11. Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám / MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.
12. Imunita a přírodní látky / RNDr. Václav Větvička, Ph.D. - video 40

17.05 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Při včasné registraci do 8.10. je cena konference 400 Kč.
V nákupním košíku je nutné zadat voucher ANGIS-OV.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků. Věříme, že budete spokojeni

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium) je jedním z nepostradatelných, životně důležitých minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Cytisin v léčbě závislosti na nikotinu

Farmakoterapie léčby závislosti na tabáku předpokládá vždy návaznost na psychobehaviorální intervenci, není “proti kouření”, ale potlačuje abstinenční příznaky. Abstinenční příznaky lze od července 2020 tlumit i cytisinem, výtažkem ze štědřence převislého. Cytisin je nestarším lékem závislosti na tabáku, v zemích východního bloku býval k dostání od 60. let 20. století. Stejně jako vareniklin, pro jehož syntetickou výrobu byl inspirací, je parciálním agonistou acetylcholinových nikotinových receptorů α4β2, α7, ale oproti němu má kratší poločas v plazmě. V Centru pro závislé na tabáku při III. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze užívají cytisin desítky pacientů s celkově dobrou odezvou.

MUDr. Bc. Stanislav Popela

Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu

Závažné úrazy dospělé i dětské populace zůstávají nadále přední příčinou úmrtí. V případě trvalých následků jsou důsledkem ekonomických a sociálních problémů pro jedince samotného, jeho blízké okolí a také pro společnost. Kontakt s pacientem se závažným traumatem je velmi pravděpodobný i v běžném životě a primárním kontaktu zdravotnické péče do příjezdu posádek ZZS. Zdravotník se dostává do přímého kontaktu s tímto pacientem a doba, po kterou tento kontakt trvá může mít rozhodující vliv na přežití, popř. eliminaci trvalých následků pacienta. Podstatné je především bezpečnost zachránce, rozhoduje o dalším postupu při ošetření. Cílem prezentace je seznámit posluchače s průběhem péče při úzkém kontaktu s pacientem, který utrpěl závažné trauma v období před příjezdem složek IZS a následném managementu v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D.

Lidská střevní mikrobiota a její vztah k vybraným chorobám

Lidská mikrobiota je souborem mikroskopických organismů vyskytujících se na prakticky všech vnitřních a vnějších površích lidského těla. Největším rezervoárem mikrobioty je tlusté střevo, kde se nachází přibližně 38 triliónů mikroorganismů, což je o několik řádů vyšší číslo, než je počet vlastních lidských buněk. Dominantní a nejlépe prozkoumanou komponentou mikrobioty jsou střevní bakterie; do popředí vědeckého výzkumu se však v současné době dostávají i ostatní organismy jako například houby, viry, paraziti a Archea. Složení a funkce střevní mikrobioty jsou základními atributy lidské fyziologie. Narušení kompozice střevní mikrobioty se naopak podílí na vzniku celé řady chorob, a to zdaleka nejenom střevních. Cílem přednášky je přehledně popsat roli střevní mikrobioty ve zdraví a v kontextu vybraných chorob gastrointestinálního traktu.

MUDr. Marta Honzíková

Systémová enzymoterapie jako podpůrná léčba zánětů dýchacích cest

Systémová enzymoterapie je léčebná metoda založená na perorální aplikaci enzymových směsí ve formě acidoresistentních tablet. Po vstřebání v horní části tenkého střeva ve formě neporušených a plně funkčních makromolekul enzymy ovlivňují v celém organismu řadu pochodů (systémové působení). Hlavní účinné složky léčivých přípravků pro systémovou enzymoterapii tvoří enzymy živočišného a rostlinného původu doplněné flavonoidem rutinem. V mnoha medicínských oborech je využíván příznivý vliv těchto přípravků na průběh zánětu, jejich protiotokový efekt a imunomodulační působení. Při současném podávání s antimikrobiálními léky zlepšují jejich biodostupnost a tím také účinnost léčby. Proto se velmi dobře uplatňují také jako součást komplexní léčby zánětů dýchacích cest – akutních, chronických i recidivujících (u dětí i dospělých) s efektem rychlejšího ústupu symptomatologie a omezení frekvence zánětů a spotřeby antibiotik.

MUDr. Jiří Emmer

Urogenitální infekce – kazuistiky

Prezentace stonání pacientek s urogenitálními infekcemi a jejich interakce se zdravotní péčí.

MUDr. Ilona Ludvíková

Homeopatická podpora hojení ran

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný vlně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nevíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu. Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.