Angis Brno 19.11.2021

hotel Orea Congress

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Lékaři získají 6 kreditů.

Lékárníky získají 16 bodů.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem 21641. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 225/2021. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem 104176, je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.05

1. Magnézium v ordinaci praktického lékaře / MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
2. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
3. Magnézium v ženském lékařství / MUDr. Oldřich Šottner
4. Řízená diskuse - Dr. Nováková & Dr. Šottner

09.30 – 10.05 Přestávka – coffeebreak

5. Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta / Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
6. Nové možnosti léčby srdečního selhání / Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
7. Urogenitální infekce – kazuistiky / MUDr. Jiří Emmer
8. Nutriční podpora šitá pacientovi na míru / MUDr. Lukáš Daniš

12.05 – 13.35 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.35 – 18.00

9. Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán / Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
10. Bolí vás nohy? Otázka, která na určení diagnózy žilního onemocnění nestačí / MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
11. Funkční potíže -prostor pro klinickou homeopatii / MUDr. Ilona Ludvíková

15.40 – 16.25 Přestávka – coffeebreak

12. Fixní kombinace paracetamolu/ibuprofenu a její bezpečnost / Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
13. Orální lantibiotika: Salivaricin A a B / PharmDr. Jozef Šiška
14. Imunita a přírodní látky / RNDr. Václav Větvička, Ph.D.

18.00 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Při včasné registraci do 5.11. je cena konference 400 Kč.
V nákupním košíku je nutné zadat voucher ANGIS-BR.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Eliquis

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků. Věříme, že budete spokojeni

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Bolí vás nohy? Otázka, která na určení diagnózy žilního onemocnění nestačí.

Do lékárny nebo do ambulance přijde pacient, který si stěžuje na bolesti dolních končetin. Pokud má viditelné varixy, nebo otoky, mohlo by se na první pohled jednat o chronické žilní onemocnění. Ale bolest může svědčit i o jiných obtížích – neurologických, ortopedických, onemocnění tepen a mnoha dalších. V tom případě doporučení komprese, nebo režimových opatření nepovede k ústupu obtíží pacienta, ale dokonce může jeho problémy zhoršit. Z tohoto důvodu je dobré umět se správně pacienta zeptat a podle toho jej odeslat na vhodnou specializovanou ambulanci, nebo mu poskytnout adekvátní pomoc. Které jsou ty správné, cílené a dobře formulované otázky k rozpoznání onemocnění žil? Kdy pacient potřebuje pouze kompresi, kdy už venofarmaka, kdy specializované angiologické a ultrazvukové vyšetření, nebo cévně-chirurgický výkon? V přednášce se budu věnovat praktickým otázkám napomáhajícím diagnostice chronického žilního onemocnění, patofyziologii, symptomům a klinickým projevům chronického žilního onemocnění, a také vhodné terapii.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Draslík – dobrý sluha, ale zlý pán

Iont draselný (K+) je hlavní intracelulární kation. V přednášce používám namísto iontové formy K++ názvu prvku kalium , česky draslík. V těle je obsaženo asi 3 500 mmol draslíku , přitom z 98 % v intracelulárních tekutinách (ICT) a jen 2 % v extracelulárních tekutinách (ECT). Intracelulárně je draslík nezbytný ke tvorbě i rozpadu adenosintrifosfátu (ATP), čímž souvisí s energetikou – při anabolismu stoupá K+ v buňkách, při katabolismu je opouští …

MUDr. Lukáš Daniš

Nutriční podpora šitá pacientovi na míru

Vlivem zvýšené poptávky a rozrůstajícího se počtu výrobců na trhu přípravků nutriční podpory, je pro běžného pacienta velice těžké zorientovat se v nabídce. Každý nabízený přípravek má své specifikace stran složení, svou nezaměnitelnou chuť, konzistenci a daný objem. Díky této široké nabídce lze nalézt přípravek, který bude pacientovi chutnat, dodá mu potřebnou energii vitamíny a proteiny.

Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Nové možnosti léčby srdečního selhání

Prezentace je věnována analýze výsledků studií s glifloziny se zaměřením na kardiovaskulární endpoity, se zvlástním zřetelem na problematiku srdečního selhání. Dále rozebírá nově publikovaná Doporučení ESC pro léčbu srdečního selhání, roli SGLT2i, rozebírá možnost individualizace léčby dle klinických fenotypů srdečního selhání. Součástí prezentace jsou také aktuální možnosti antikoagulační léčby u nemocných s fibrilací síní.

Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Fixní kombinace paracetamolu/ibuprofenu a její bezpečnost

Fixní kombinace účinných látek se prosazují v mnoha medicínských oborech. V oblasti analgetik se samotný paracetamol běžně kombinuje s podpůrnými látkami pro zesílení a prodloužení účinku. Kombinace paracetamolu a ibuprofenu je na českém trhu nová a stále přináší mnoho otázek a nedůvěry, přestože aktuální odborné studie při zohlednění možných rizik potvrzují výhody v podobě nižších dávek, zesílený či delší účinek. Farmakologický vhled do problematiky kombinace analgetických složek přednáší Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., Ústav farmakologie, Univerzita Palackého v Olomouci.

PharmDr. Jozef Šiška

Orální lantibiotika: Salivaricin A a B

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Postcovidový syndrom - pohled lékaře a pacienta

Post-covid syndrom je soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění Covid-19. Postcovidový syndrom se vyskytuje mezi dospělými všech věkových kategorii, často i u mladých a bezpříznakových. Příznaky tohoto syndromu se u pacientů drží často několik týdnů až měsíců. Mohou se vracet ve vlnách a příznaky se mohou měnit. Mezi nejčastější příznaky tohoto syndromu patří přetrvávající únava, nevýkonnost, dušnost, snížená fyzická zátěž, výpadky paměti, bolesti hlavy, nespavost, zmatenost, neschopnost se soustředit, svalová slabost, psychické obtíže, vypadávání vlasů, tromboembolické onemocnění, poruchy metabolismu… Postcovidový syndrom může pravděpodobně postihnout jakýkoliv orgánový systém v lidském těle. Pacienti, kteří měli těžší průběh onemocnění Covid-19, by měli být pravidelně sledováni svým praktickým lékařem, popř. ambulantním specialistou dle klinických obtíží.

MUDr. Ilona Ludvíková

FUNKČNÍ POTÍŽE - prostor pro klinickou homeopatii

Pacienti se v posledním roce potýkají s nebývale dlouhým a náročným stresovým obdobím. Stres se zpočátku projevuje FUNKČNÍMI POTÍŽEMI- tedy, bohatým subjektivním spektrem symptomů a současně velmi chudým objektivním nálezem. Je zásadní v tomhle období podat pacientovi pomocnou ruku, tím jej ochránit před reálným dopadem stresu v nejslabších orgánových systémech. Vždy musíme počítat s naprosto individuálními limity každého člověka. Ideálním léčebným nástrojem je pro mou praxi klinická homeopatie. Z pečlivě provedené anamnézy a klinického vyšetření jsem schopna sestavit léčebný postup pacientovi na míru, a to s velmi přesnou predikcí dalšího vývoje. Homeopatický léčivý přípravek je pak pro pacientovo tělo srozumitelnou informací, která efektivně organizuje proces uzdravení Jedná se o užitečného pomocníka při funkčních psychosomatických potížích: jednak je k dispozici hned při prvním kontaktu praktika s pacientem a vykrývá dlouhou objednací dobu u specialistů. Současně tento postup motivuje pacienta k osobní zodpovědnosti za své zdraví a nasměruje ho ke kvalitnější epigenetické péči i do budoucna. Uvedu kazuistiku 49-letého pacienta s bolestí pravé dolní končetiny.

MUDr. Jiří Emmer

Urogenitální infekce – kazuistiky

Prezentace stonání pacientek s urogenitálními infekcemi a jejich interakce se zdravotní péčí.

RNDr. Václav Větvička, Ph.D.

Imunita a přírodní látky

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium) je jedním z nepostradatelných, životně důležitých minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních resp. infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný vlně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nevíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu. Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.