Angis Brno 1.4.2022

hotel Avanti

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Lékárník získá 12 bodů.
Kredity pro lékaře budou zveřejněny po schválení ČLK.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem 22330. Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 78/2022. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem ......., je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.25

1. Současné možnosti chirurgické léčby v neuroonkologii / Doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
2. Proč ženšen a jak poznat ten nejkvalitnější / PharmDr. Lucia Havlíková
3. Ženská sexuální dysfunkce a její řešení / PharmDr. Jozef Šiška

10.05 – 10.40 Přestávka – coffeebreak

4. Symptomatická léčba respiračních onemocnění - Co je nového v doporučených postupech ČLnK / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
5. Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
6. Diskuze / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
7. Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu / MUDr. Bc. Stanislav Popela

12.25 – 13.40 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.40 – 15.20

8. Naproxen v topické léčbě / Mgr. Ondřej Šimandl
9. Ne vždy jen průjem...vlastní zkušenost / Prim. MUDr. Pavel Mokroš
10. Exantemová onemocnění dětského věku / MUDr. Nora Gregorová

15.20 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni

Doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Současné možnosti chirurgické léčby v neuroonkologii

Mgr. Ondřej Šimandl

Naproxen v topické léčbě

Jak uvádí aktuální definice: „Bolest je nepříjemná smyslová a emocionální zkušenost spojená se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně nebo podobná té, která je se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně spojena.“ Právě muskuloskeletální bolest patří mezi nejčastější důvody, proč pacienti navštěvují lékárnu a žádají pomoc – účinný a bezpečný lék. Jednou z možností, která splňuje oba dva tyto atributy, je i topické léčba volně prodejnými léčivými přípravky (OTC) s obsahem nesteroidního antiflogistika (NSAID) naproxenu. Tyto přípravky jsou vhodné nejen k léčbě poúrazových bolestivých stavů pohybového aparátu již u dospívající od 12 let věku, ale rovněž k mírnění bolestivých stavů spojených s degenerativním onemocněním kloubů kolene a ruky. V úvodu sdělení budou posluchači seznámeni s obecným přehledem na našem trhu dostupných topických OTC s obsahem NSAID. Budou představeny nejen optimální vlastnosti léčiva, ale i základu, do něhož by mělo být léčivo zapracováno. Primárním cílem sdělení je však posluchačům nabídnout přehlednou a srozumitelnou formou informace o aktuálních možnostech účinné a bezpečné samoléčby muskuloskeletální bolesti prostřednictvím topických OTC s obsahem naproxenu.

Prim. MUDr. Pavel Mokroš

Ne vždy jen průjem...vlastní zkušenost

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Symptomatická léčba respiračních onemocnění - Co je nového v doporučených postupech ČLnK

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Výskyt řady z nich má sezónní ráz, mají velký epidemiologický význam a jsou snadno přenosné. Přestože příčina obtíží může být různorodá z pohledu vyvolávajícího agens, řadu z nich lze řešit pomocí samoléčby. Symptomatická léčba je indikována jako léčba samostatná u respiračních infekcí primárně virové etiologie, jinak je vedena jako doplněk léčby kauzální. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek. Zinek má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. ČLnK, tak jako řada dalších profesních a odborných společností v rámci probíhající celosvětové pandemie aktualizuje doporučené postupy, které reflektují současné dění.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia

Hořčík (Mg) je velmi důležitý prvek, jehož deficit má četné akutní i chronické symptomy. Má nepostradatelný význam pro získávání energie, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Je důležitý pro funkci svalů, myokardu, přenos vzruchu a funkci nervové tkáně. Podílí se na regulaci membránového transportu a na distribuci elektrolytů, je stavební jednotkou kostí, které současně slouží jako zásobárna tohoto prvku v těle. Důležitost hořčíku bývá v klinické medicíně často podhodnocena. I když je Mg v zevním prostředí dostatečně rozšířen, jeho nedostatek ve výživě v průmyslově rozvinutých zemích je častý a stále se prohlubuje. V praxi se používá mnoho perorálních komerčních přípravků s obsahem hořčíku. Výběr přípravku, který by dosahoval požadovaného biologického efektu suplementace hořčíku, je však často založen pouze na empirii. Obecně jsou organické sloučeniny hořčíku lépe rozpustné než anorganické, avšak chybí dostatečné důkazy o farmakokinetice a biologické dostupnosti hořčíku jednotlivých přípravků. Tuto problematiku otevře naše přednáška a bude reagovat na současné dostupné poznatky. V roce 2019 byla publikována belgická studie, v níž autoři hodnotili 15 různých komerčně dostupných přípravků s obsahem magnézia. Studie potvrdila lepší výsledky ve prospěch organických sloučenin hořčíku. Autoři studie v závěru konstatují, že v praxi je vhodné používat takové přípravky s obsahem magnézia, u nichž lze předpokládat výbornou biologickou dostupnost podloženou přesvědčivými důkazy získanými testováním.

MUDr. Bc. Stanislav Popela

Závažné trauma pacienta v medicíně prvního kontaktu

Závažné úrazy dospělé i dětské populace zůstávají nadále přední příčinou úmrtí. V případě trvalých následků jsou důsledkem ekonomických a sociálních problémů pro jedince samotného, jeho blízké okolí a také pro společnost. Kontakt s pacientem se závažným traumatem je velmi pravděpodobný i v běžném životě a primárním kontaktu zdravotnické péče do příjezdu posádek ZZS. Zdravotník se dostává do přímého kontaktu s tímto pacientem a doba, po kterou tento kontakt trvá může mít rozhodující vliv na přežití, popř. eliminaci trvalých následků pacienta. Podstatné je především bezpečnost zachránce, rozhoduje o dalším postupu při ošetření. Cílem prezentace je seznámit posluchače s průběhem péče při úzkém kontaktu s pacientem, který utrpěl závažné trauma v období před příjezdem složek IZS a následném managementu v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.

PharmDr. Lucia Havlíková

Proč ženšen a jak poznat ten nejkvalitnější

- Základní informace – ženšen pravý
- Jak poznat kvalitní ženšen
- Úskalí ženšenu na našem trhu

PharmDr. Jozef Šiška

Ženská sexuální dysfunkce a její řešení

Ženské sexuální dysfunkce FSD (female sexual dysfuncions) nepatří mezi vzácné diagnózy a pro pacientku je často velmi těžké otevřít diskuzi na toto téma. Zjistilo se, že ženy s poruchami sexuální touhy prožívají nižší kvalitu života, menší spokojenost se svou rolí ženy a také pociťují ztrátu vitality, únavu, vyšší míru frustrace, úzkosti a dokonce s tím u nich souvisí i partnerské konflikty (odkaz na studie, metadata a regionální klinické hodnocení účinku budou součástí odborné části prezentace). Až u 50 % žen po menopauze, žen s anorexií, diabetiček a onkopacientek je také prokázána nedostatečná sekrece vaginální sliznice + poruchy v oblastech touhy, prožitku a uspokojení. Současný způsob řešení se pohybuje v oblasti antidepresiv, hypnotik a lubrikantů, lze však řešit kauzálně.

MUDr. Nora Gregorová

Exantemová onemocnění dětského věku