Soutěž

 Zkrácená informace o léčivém přípravku dle SmPC

Název přípravku: CAMILIA perorální roztok v jednodávkovém obalu. Složení: Jedna dávka (1 ml) obsahuje: Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg, Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg, Rheum 5 CH 333,3 mg. Indikace: CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem). Dávkování: 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů. Perorální podání. Pokud po 3 dnech léčby příznaky přetrvávají, lékař by měl posoudit, zda se jedná o potíže spojené s růstem zubů. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky tohoto přípravku. Zvláštní upozornění: Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Perorální roztok se nesmí aplikovat do očí ani do uší. Perorální roztok se nesmí podávat injekčně. Interakce: Žádné interakce se neočekávají. Nežádoucí účinky: Žádné nežádoucí účinky se neočekávají. Držitel rozhodnutí o registraci: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. Registrační číslo: 93/478/14-C. Podmínky uchovávaní: Před otevřením sáčku: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem. Datum revize textu: 16. 8. 2017. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.