REGISTRACE

Konference budou probíhat virtuálně, online vysíláním.
Přístup k online vysílání bude pro registrované a bude umožněn po uhrazení registračního poplatku 500 Kč.
Po úspěšné registraci obdržíte potvrzení na váš e-mail.
Vysílání a záznam budete moci sledovat na www.angis.cz pod záložkou konference.

 
Rádi bychom Vás požádali o kontrolu správnosti údajů, na chybně uvedené údaje po odeslání nebude brán zřetel!
 
Pro udělení certifikátu je nutné shlédnout 75% odborného programu a splnit závěrečné testy ke každé lekci. Odborná konference je registrovaná u SKMTP a u SLEK.
Kredity pro farmaceutické laboranty a farmaceuty budou upřesněny po schválení SKMTP a SLEK.
Viz. Souhlas a Poučení a zároveň prohlašuji, že jsem zdravotnickým odborníkem.
Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).
Registrací potvrzuji:
•Že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.
•Že je mi známa definice odborníka.
•Že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.