Angis Plzeň 4.3.2022

hotel Primavera

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Budou upřesněny po schválení ČLK a ČLnK.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem ...... Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem ...... Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem ......., je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

Bude upřesněn.

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni

MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

Chronická žilní onemocnění

Chronická žilní nedostatečnost je nejčastějším cévním onemocněním. Na jejím vzniku i patofyziologii se podílí řada faktorů, velký podíl má žilní hypertenze. Subjektivní příznaky žilní nedostatečnosti jsou nespecifické a objektivní nález může být v počátečních stádiích onemocnění diskrétní. Správná diagnostika a účinná léčba jsou klíčem k zlepšení potíží pacientů a zpomalení progrese žilní nedostatečnosti.