Angis Hradec Králové 13.5.2022

hotel Aldis

Konference bude probíhat prezenční formou

Body a kredity

Budou upřesněny po schválení ČLK a ČLnK.

Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČLnK pod evidenčním číslem ...... Odborná konference je registrovaná u České asociace sester pod evidenčním číslem 78/2022. Akce je zařazena do Centrálního registru vzdělávacích akcí ČLK pod evidenčním číslem ......., je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Program konference

07.00 – 08.00 Registrace účastníků

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 08.00 – 12.25

1. Současné možnosti chirurgické léčby v neuroonkologii / Doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
2. Proč ženšen a jak poznat ten nejkvalitnější / PharmDr. Lucia Havlíková
3. Síla esenciálních olejů a aromaterapie + Rozdíly mezi dospělou a dětskou pokožkou / Mgr. Zuzana Válková

10.05 – 10.40 Přestávka – coffeebreak

4. Ambulantní léčba Covidu / MUDr. Lukáš Daniš
5. Exantemová onemocnění dětského věku / MUDr. Nora Gregorová

12.25 – 13.40 Oběd účastníků konference

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 13.40 – 15.20

6. Symptomatická léčba respiračních onemocnění - Co je nového v doporučených postupech ČLnK / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
7. Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
8. Diskuze / PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
9. Ženská sexuální dysfunkce a její řešení / PharmDr. Jozef Šiška
9. Prevence a opatření při zvýšené nemocnosti dětí / MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

15.20 Předpokládané zakončení odborné konference, výdej certifikátů

Účastnický poplatek je 500 Kč.

Odhlášení z konference bez stornopoplatku lze provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním objednané konference. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. V případě zrušení účasti 2 a méně pracovních dnů před konáním konference hradí účastník stornopoplatek ve výši 100 %.

Tutoriál jak na registraci naleznete zde

V případě jakýchkoliv potíží s platbou nás kontaktujte na info@angis.cz

Požadavek na platbu hromadných registrací můžete vyřídit telefonicky na čísle: 517446001 nebo zašlete email na info@angis.cz

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni

MUDr. Lukáš Daniš

Ambulantní léčba Covidu

Covid 19 nenávratně změnil svět a zanechal za sebou mnoho lidských obětí a ekonomických škod. Naštěstí se z tohoto onemocnění postupně stává těžší forma běžného nachlazení a díky zkušenostem se i mnohem více daří zvládat léčbu v domácích podmínkách. Autor v prezentaci předkládá aktuální dostupnou farmakoterapii onemocnění Covid 19 dle platných doporučení a osobních zkušeností. Po období striktních omezení a izolací pacientů v nemocnicích po dobu několika týdnů se dostáváme do stavu, kdy bude coronavirové onemocnění léčeno převážně doma běžnými léky a hospitalizace bude rezervována jen pro nejtěžší případy.

Doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Současné možnosti chirurgické léčby v neuroonkologii

PharmDr. Lucia Havlíková

Proč ženšen a jak poznat ten nejkvalitnější

- Základní informace – ženšen pravý
- Jak poznat kvalitní ženšen
- Úskalí ženšenu na našem trhu

Mgr. Zuzana Válková

Síla esenciálních olejů a aromaterapie + Rozdíly mezi dospělou a dětskou pokožkou

Aromaterapie v lékárenské praxi: Klíčové vlastnosti a terapeutické indikace pro nejčastější esenciální oleje. Účinnost
a čistota esenciálních olejů v přípravcích. Prezentace se zaměřením na použití esenciálních olejů k doplňkové léčbě.

Péče o dětskou pokožku. Úskalí péče o dětskou pokožku. Specifika dětské pokožky. Typy dětské pokožky
a vhodná péče k nim. Bezpečnost přípravků pro děti.

PharmDr. Jozef Šiška

Ženská sexuální dysfunkce a její řešení

Ženské sexuální dysfunkce FSD (female sexual dysfuncions) nepatří mezi vzácné diagnózy a pro pacientku je často velmi těžké otevřít diskuzi na toto téma. Zjistilo se, že ženy s poruchami sexuální touhy prožívají nižší kvalitu života, menší spokojenost se svou rolí ženy a také pociťují ztrátu vitality, únavu, vyšší míru frustrace, úzkosti a dokonce s tím u nich souvisí i partnerské konflikty (odkaz na studie, metadata a regionální klinické hodnocení účinku budou součástí odborné části prezentace). Až u 50 % žen po menopauze, žen s anorexií, diabetiček a onkopacientek je také prokázána nedostatečná sekrece vaginální sliznice + poruchy v oblastech touhy, prožitku a uspokojení. Současný způsob řešení se pohybuje v oblasti antidepresiv, hypnotik a lubrikantů, lze však řešit kauzálně.

MUDr. Nora Gregorová

Exantemová onemocnění dětského věku

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Symptomatická léčba respiračních onemocnění - Co je nového v doporučených postupech ČLnK

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Výskyt řady z nich má sezónní ráz, mají velký epidemiologický význam a jsou snadno přenosné. Přestože příčina obtíží může být různorodá z pohledu vyvolávajícího agens, řadu z nich lze řešit pomocí samoléčby. Symptomatická léčba je indikována jako léčba samostatná u respiračních infekcí primárně virové etiologie, jinak je vedena jako doplněk léčby kauzální. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu. Významnou roli v imunitním systému hraje zinek. Zinek má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. ČLnK, tak jako řada dalších profesních a odborných společností v rámci probíhající celosvětové pandemie aktualizuje doporučené postupy, které reflektují současné dění.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia

Hořčík (Mg) je velmi důležitý prvek, jehož deficit má četné akutní i chronické symptomy. Má nepostradatelný význam pro získávání energie, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Je důležitý pro funkci svalů, myokardu, přenos vzruchu a funkci nervové tkáně. Podílí se na regulaci membránového transportu a na distribuci elektrolytů, je stavební jednotkou kostí, které současně slouží jako zásobárna tohoto prvku v těle. Důležitost hořčíku bývá v klinické medicíně často podhodnocena. I když je Mg v zevním prostředí dostatečně rozšířen, jeho nedostatek ve výživě v průmyslově rozvinutých zemích je častý a stále se prohlubuje. V praxi se používá mnoho perorálních komerčních přípravků s obsahem hořčíku. Výběr přípravku, který by dosahoval požadovaného biologického efektu suplementace hořčíku, je však často založen pouze na empirii. Obecně jsou organické sloučeniny hořčíku lépe rozpustné než anorganické, avšak chybí dostatečné důkazy o farmakokinetice a biologické dostupnosti hořčíku jednotlivých přípravků. Tuto problematiku otevře naše přednáška a bude reagovat na současné dostupné poznatky. V roce 2019 byla publikována belgická studie, v níž autoři hodnotili 15 různých komerčně dostupných přípravků s obsahem magnézia. Studie potvrdila lepší výsledky ve prospěch organických sloučenin hořčíku. Autoři studie v závěru konstatují, že v praxi je vhodné používat takové přípravky s obsahem magnézia, u nichž lze předpokládat výbornou biologickou dostupnost podloženou přesvědčivými důkazy získanými testováním.

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Prevence a opatření při zvýšené nemocnosti dětí