Test a záznam – Sobota 15. 5.

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.